Organigram


Het bestuur van de OFE bestaat uit de volgende personen:

Herman Hoekstra, Voorzitter OFE
Dirk Verbeek, voorzitter a.i. WBG Enkhuizen
Dick Beemster, voorzitter MKB Enkhuizen
Marieke Schooneman, voorzitter WSE
Hans Raven, voorzitter a.i. Horeca Enkhuizen
Eugène Kramer, voorzitter TPE


WBG
Westfriese Bedrijven Groep afdeling Enkhuizen

De Westfriese Bedrijvengroep Enkhuizen e.o. behartigt de sociaaleconomische belangen van het bedrijfsleven in Enkhuizen; zet zich in voor een beter regionaal economisch klimaat en het bevorderen van de onderlinge verhoudingen tussen ondernemers.
De WBG-Enkhuizen is aangesloten bij de overkoepelende Westfriese Bedrijvengroep oftewel de Koepel die ruim 800 bedrijven vertegenwoordigd. Als aanspreekpunt voor hogere overheden en instanties werkt de Koepel samen met het Ontwikkelingsbedrijf NHN, de provincie en brancheorganisaties.
WBG leden hebben toegang tot het maandelijkse ‘Ondernemerscafé’, eigen WBG evenementen en Koppie Doen. Daarnaast wordt u ook betrokken bij de activiteiten van de WBG Koepel en ontvangt u het blad Westfriese Zaken.

Kijk op www.wbgenkhuizen.nl
Contactpersoon: Dirk Verbeek


WSE
Winkel Stad Enkhuizen

Winkelstad Enkhuizen zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen ondernemers, het attractief maken en houden van het winkelgebied in de binnenstad. De vereniging voert daartoe de lobby met de samenwerkingspartners om haar heen, zoals de gemeente en andere ondernemersverenigingen. Winkelstad Enkhuizen is aangesloten bij de Ondernemersfederatie Enkhuizen. Twee maal per jaar houdt Winkelstad Enkhuizen een  Algemene Ledenvergadering.
Leden van Winkelstad Enkhuizen krijgen toegang tot onze website www.winkelstadenkhuizen.nl . Deze site biedt ruimte om uw onderneming te presenteren en heeft een besloten deel voor de aangesloten ondernemers waarop nieuwsberichten en allerlei andere wetenswaardigheden worden geplaatst. Winkelstad Enkhuizen is lid van MKB Nederland en indien u zich aansluit bij Winkelstad Enkhuizen profiteert u ook daarvan mee.

Kijk op www.winkelstadenkhuizen.nl
Contactpersoon: Marieke Schooneman


MKB
Midden en klein bedrijven afdeling Enkhuizen
Contactpersoon: Dick Beemster


HORECA

Wij behartigen de belangen van alle  horeca in Enkhuizen. Vanuit ons bestuur onderhouden we contact met onze leden, gemeente en werken we samen met de diverse platforms die zich inzetten voor een gezellig en gastvrij Enkhuizen.
Enkhuizen heeft prachtige havens, unieke musea en een oergezellige binnenstad. Het is een aantrekkelijke horeca stad waar het goed vertoeven is in de diverse hotels, restaurants en cafés.
Onze doelstelling is om Enkhuizen als horeca stad breder op de kaart te zetten, dus niet alleen voor onze eigen inwoners maar ook regionaal en landelijk.

Contactpersoon: Hans Raven


TPE/VVV
Touristisch Platvorm Enkhuizen

Het Toeristisch Platform Enkhuizen (TPE) stelt zich ten doel het toerisme naar Enkhuizen te bevorderen en de regionale aanpak op het terrein van toerisme en recreatie te versterken. In het TPE worden de krachten van de toeristische bedrijven in en rond Enkhuizen gebundeld, om samen met de gemeente en de regio een vernieuwd en geïntegreerd toeristisch beleid te ontwikkelen voor de langere termijn. In het TPE zijn de grote professionele organisaties in en rond Enkhuizen vertegenwoordigd die actief zijn op toeristisch gebied. Dit zijn onder andere Sprookjeswonderland, het Zuiderzeemuseum, de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik, rederij V&O en de Compagnieshaven. In samenwerking met de VVV heeft het TPE ‘EnkhuizenBoeit!’ ontwikkeld, een toeristisch magazine dat elk jaar verschijnt en wordt een wervende en informatieve website bijgehouden.

Contactpersoon TPE: Eugène Kramer
Contactpersoon VVV: Theo Peerdeman
Kijk op www.enkhuizenboeit.nl 


SSE
Stichting Stadsmanagment Enkhuizen
Contactpersoon: Piet Mathot


PME
Park Managment Enkhuizen
Contactpersoon: Dirk Verbeek
Kijk op: www.pmenkhuizen.nl


SOE
Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen
Contactpersoon: Herman Hoekstra
Kijk op: www.ondernemersfondsenkhuizen.nl