Handen ineen voor toerisme in Enkhuizen

OFE doorOFE

Handen ineen voor toerisme in Enkhuizen

Enkhuizen moet de rijen sluiten en de handen ineen slaan voor een nieuwe stichting, die als professionele organisatie de stad in al zijn facetten gaat promoten op het gebied van toerisme, marketing en gastheerschap. Dat is de boodschap die de gemeente meegeeft aan alle organisaties die zich bezig houden met de belangen van Enkhuizen. Zij praten momenteel mee in een werkgroep, die zich buigt over de toekomst van de gemeente. Eind januari is een volgende bijeenkomst. Een naam is er al: ’Enkhuizen Marketing’, net zoals Hoorn Marketing al bestaat. Ondernemers, VVV, Toeristisch Platform en Stadsmanagement praten met Enkhuizen over het vorm geven van deze nieuwe organisatie. ,,Niet óp de andere clubs, maar in plaats van’’ stelt wethouder Esther Heutink. Wat nog nodig is: een trekker. Die moet wel vanuit de organisaties komen, niet vanuit de gemeente, benadrukt de wethouder. Versnippering De financiële problemen bij de VVV, de versnippering die dreigt te ontstaan, de noodzaak tot samenwerking én het thema De Gouden Eeuw, waar naast Hoorn ook Enkhuizen bij moet aanhaken, maken het volgens de gemeente nodig om meer samen te gaan werken in één club. Het is ook voor de gemeente duidelijk dat de VVV het in zijn huidige constructie niet redt. Enkhuizen heeft het bureau, dat ook voor Hoorn werkt, ingehuurd om de plannen rond de Gouden Eeuw vorm te geven. Heutink: ,,We zien veel betrokkenheid in Enkhuizen, maar ook veel versnippering. Wij denken als gemeente na wat en wie we willen bereiken. Dan denken we aan duurzaam kwalitatief toerisme. Enkhuizen heeft zoveel moois te bieden. We willen geen tweede Giethoorn, maar mensen hier wel langer houden.’’ Als het aan de gemeente ligt komt er een professionele stichting voor citymanagement met een vrijwilligersbestuur. Janna Arjaans zit namens Enkhuizen bij overleggen tussen alle partijen. ,,Gastheerschap blijft nodig, maar ook marketing. Wij willen ons geld niet steken in stenen, maar in mogelijkheden.’’ Heutink sluit niet uit dat de VVV als naam blijft bestaan, maar de organisatie zal sowieso moeten veranderen van vorm. Leegstand De leegstand van winkels in de Enkhuizer Westerstraat is een van de onderdelen die de gemeente wil aanpakken via de nieuw te vormen stichting. Het college verwacht door het bundelen van de krachten, door marketing en promotie van de sterke kanten van Enkhuizen, meer toeristen naar de stad te trekken, maar ze hier ook langer te houden. Dat is voor iedereen goed, ook voor de lokale economie, benadrukt wethouder Esther Heutink. ,,Daarmee helpen we ook de binnenstad. Enkhuizen heeft kwalitatief sterke winkels en een regiofunctie. Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum trekken jaarlijks een half miljoen toeristen, die moeten ook de stad in. Samen met de ondernemers wil de gemeente werken aan het versterken van het winkelgebied. De onlangs gehouden etalagewedstrijd is een goed voorbeeld van de beoogde samenwerking. De gemeente heeft twintig mille te besteden aan het upgraden van de Westerstraat en omgeving, daarnaast wordt gestreefd naar provinciale subsidie. Het college komt in januari met een plan van aanpak.

Bron: NHD 22 December 2018

Over de auteur

OFE

OFE administrator

Het bestuur van de OFE wordt gevormd door de voorzitters van deze ondernemersverenigingen. Voorzitter van het OFE bestuur is Herman Hoekstra. Het bestuur van de OFE komt vier keer per jaar bijeen.