Zienswijze “Enkhuizen Onderneemt” inzake REZ

OFE doorOFE

Zienswijze “Enkhuizen Onderneemt” inzake REZ

Image result for enkhuizen enkhuizer zand

Gemeente Enkhuizen
College van B&W en Gemeenteraad
Postbus 11
1600 AA ENKHUIZEN


Enkhuizen, 15 mei 2019


Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte raadsleden,

Graag reageren wij op uw plannen rond de ontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizerzand gebied. Onderstaand treft u onze zienswijze aan ten aanzien van het Ontwerpbestemmingsplan “Enkhuizerzand en IJsselmeergebied”. Wij juichen de ontwikkelingen toe, maar maken ons zorgen over de ontsluiting , de te verwachten verkeersdruk en de aantasting van de beeldkwaliteit.

Het verbreden van het strand zal het gebied en daarmee de stad ten goede komen. Dat geldt tevens voor de aan te leggen parkeerplaatsen, wegen, fiets- en wandelpaden. Wij juichen ook de komst van het vakantiepark toe. Meer recreatief verblijf kan ten goede komen aan het toeristisch product in Enkhuizen. Echter deze ontwikkelingen moeten in harmonie zijn met de bestaande lokale belangen.

Wij uitten hierbij onze zorg over de ontsluiting van het gebied en de te verwachten verkeersdruk via de bestaande beperkte infrastructuur aan de rand van de woonwijken naar de binnenstad.

Tevens menen wij dat de beeldkwaliteit van het geheel meer aandacht verdient bij het vaststellen van de plannen. In de gehele binnenstad en het buitengebied is sprake van een goede “beeldkwaliteit”. Dat is de verdienste van het goede historische beleid in de Gemeente Enkhuizen. Thans liggen er plannen ter inzage die een trendbreuk met het verleden zouden kunnen veroorzaken. Wij denken hierbij o.a. aan het aantal woningen, het bouwvolume en ook de plaats van nieuwe gebouwen in de bestaande kwalitatieve omgeving van o.a. de Groene Wierdijk en het Museum.

Wij verzoeken u om bij het vaststellen van het bestemmingsplan de garanties voor de beeldkwaliteit van het geheel al in te bouwen en dit niet door te schuiven naar de uitvoeringsfase. Met het vastleggen van beperkingen in de planningsfase zijn er garanties voor kwaliteit in de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Enkhuizen Onderneemt


Dirk Verbeek
Voorzitter a.i

Over de auteur

OFE

OFE administrator

Het bestuur van de OFE wordt gevormd door de voorzitters van deze ondernemersverenigingen. Voorzitter van het OFE bestuur is Herman Hoekstra. Het bestuur van de OFE komt vier keer per jaar bijeen.