OFE Thema’s & Onderwerpen voor overleg met de Gemeente

OFE doorOFE

OFE Thema’s & Onderwerpen voor overleg met de Gemeente

Image result for enkhuizen stadhuis

Het doel van de Ondernemers Federatie Enkhuizen (OFE) is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de ondernemersverenigingen en de daarbij aangesloten ondernemers in Enkhuizen. De belangenbehartiging vindt plaats tijdens een driemaandelijks overleg tussen de OFE en de Gemeente.

Dit zijn op dit moment de thema’s en de onderwerpen voor overleg:

Thema’s
1.) het stimuleren van ondernemerschap
2.) promotie van de stad
3.) versterken functioneren winkelgebied

Onderwerpen
Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand
Nieuwe Stichting Enkhuizen Marketing
Stadsmanagement 2019
Project Gouden Eeuw
Leegstandsaanpak Winkelgebied
Ontwikkeling initiatieven en plannen Ondernemersfonds
Veiligheid & Handhaving

Alle verenigingen dragen thema’s en onderwerpen aan. Deze worden besproken tijdens de bestuursvergadering van de OFE. De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 21 mei 2019 om 17.00 uur in De Nieuwe Doelen. Vervolgens stellen ondernemers en ambtenaren een gezamenlijke agenda op voor het overleg met de Gemeente. Het volgende overleg vindt plaats in juli 2019.

Over de auteur

OFE

OFE administrator

Het bestuur van de OFE wordt gevormd door de voorzitters van deze ondernemersverenigingen. Voorzitter van het OFE bestuur is Herman Hoekstra. Het bestuur van de OFE komt vier keer per jaar bijeen.